dobrodošel na popotovanju do sebe

Angelske meditacije

Skupinske angelske meditacije

Pri Angelskih skupinskih meditacijah je velika prednost to, da lahko vsak posameznik, brez osebnega izpostavljanja in v skupinskem duhu preko vodstva višjih energij, čisti svoja nesoglasja, uravnava svojo energijo in ustvarja svoje energijske načrte za naprej. Omogoča sprostitev, da posamezniki na svoje stvari vidijo iz več plati. S tem tudi na nevsiljiv način obudi svoj notranji potencial in se uravnovesi s točko, iz katere lahko sam ustvarja tisto, kar je njegov višji namen.

Taka srečanja so posebna, tudi zaradi tega, ker se izvajajo glede na trenutno situacijo in se prilagodijo glede na skupino ljudi, ki je prisotna, saj energije Bitij luči, Angelov, v nebo vzetih Mojstrov, ne nazadnje tudi bližnjih umrlih, ustvarijo spekter energij, na katerem plove celotna meditacija.

Omogoča sprostitev in to, da posamezniki na svoje stvari lažje pogledajo iz več zornih kotov.

Energoseminarji in delavnice

Ko se zaveš, da je biti medij ne le poslanstvo, ampak tudi način življenja, potem posameznikom lažje podaš sporočila, ki se jih lahko sami notranje zavedajo, a si na fizičnem nivoju ne dovolijo, zaradi težkih preteklih situacij, ozreti golobje vase.

Energoseminarji se od klasičnih seminarjev razlikujejo v tem, da ne-le obravnavajo življenjsko pomembne teme, ampak jih vsak posameznik v skupini, lahko tudi izkusi, jih vonja, otipa in začuti. V fizičnem svetu nam je dan fizični material, s pomočjo katerega lahko ozavestimo sporočilnost iz višjih sfer.

Posebnost je tudi v tem, da se višje sfere odzovejo na posameznika v skupini in tako prav vsak, četudi fizično ne izpostavi problematike, prejme zase pomemben odgovor in napotke za kvalitetnejše življenje.

"V fizičnem svetu nam je dan fizični material, s pomočjo katerega lahko ozavestimo sporočilnost iz višjih sfer."

uroš Brumen

Želite priti na angelsko meditacijo?

Preverite prosta mesta za skupinsko meditacijo.